USP balk
USP balk
USP balk
USP balk
USP balk

Is de e-sigaret echt gezonder?

Dokter Jacques Granger (Departement ademhalingsziekten) en Dokter Brigitte Cornette (Gezondheidscentrum van Perigueux) hebben gedurende 3 maanden de effecten van de elektronische sigaret onderzocht. Hier de resultaten.

Over de e-sigaret

De elektronische sigaret, ook wel e-sigaret genoemd, simuleert bepaalde genotservaringen van tabaksrook. Het toestel zelf bestaat uit een verstuiver, een batterij en een reservoir voor de e-vloeistof (e-liquid). De geproduceerde damp bevat bevat nicotine, verdampvloeistof en smaakstoffen of aroma's. Dit terwijl in de tabaksrook ongeveer 4.000 giftige stoffen zitten, waarvan tenminste 50 stoffen kankerverwekkend zijn. Omdat er geen verbranding plaats heeft, spreekt men ook niet over rook, maar over damp. De damp is een mengsel van stoom en lucht die snel verdwijnt.


Het gebrek aan klinische studies is de reden dat de elektronische sigaret nog niet door de overheid is goedgekeurd als hulpmiddel om te helpen met het stoppen van roken. Desondanks zijn er toch veel gebruikers die verkiezen elektrisch te roken, hetzij vanwege de rookervaring, of om definitief te stoppen met roken.


Het Departement van Ademhalingsziekten van Dordogne (Frankrijk) besloot daarom om een onderzoek naar e-sigaretten te starten, in samenwerking met het Gezondheidscentrum van Periguex. Dit centrum biedt behandelingen aan om te stoppen met roken aan en is gespecialiseerd rookpreventie en rookverslaving.


Doelstellingen van het e-sigaret onderzoek


De belangrijkste doelstelling is om de acceptatie en tolerantie van elektronische sigaretten te evalueren bij rokers:

- die bewust zijn van het belang van de risico's van roken op hun gezondheid.
- die al tevergeefs geprobeerd hebben om te stoppen met roken.
- die niet direct wilden stoppen met roken.


Het secundaire doel is om de rokers na te laten denken over hun rookverslaving en eventuele volgende pogingen om definitief te stoppen met roken.


Selectie

Er werd aan 100 rokers, die aangegeven hadden niet direct te willen stoppen met roken, om gedurende 3 maanden elektronisch te roken, in plaat van het roken van tabakssigaretten.


Al deze rokers waren al eens onderzocht bij een longarts, hadden als eens een mislukte stoppoging achter de rug of waren al eens in behandeling geweest in het gezondheidscentrum.


Van de 121 rokers die deelnamen aan een eerste gesprek werden er 21 uitgesloten omdat ze niet aan alle criteria voldeden. Bij de 100 resterende kandicaten bevonden zich 64 vrouwen en 36 mannen. Niemand hiervan had ooit elektrisch gerookt.


Alle rokers rookten meer dan 10 jaar. 83% van hun bevond zich in de leeftijdsgroep van 25-59 jaar, 52% rookte 20 of meer sigaretten per dag (de anderen rookten meer dan 10 sigaretten per dag) en 70% begon met roken vóór de leeftijd van 18 jaar (30% begon zelfs vóór de leeftijd van 15 jaar). De Fägerström score (een nicotineverslavingstest) was 4 of hoger bij 76% van de gebruikers, voor 30% was de score 7 of hoger.


Gewicht, hartslag, spirometrie (PFT) en het koolmonoxideniveau werden door het gezondheidscentrum opgemeten bij het begin van het onderzoek. Een vragenlijst werd ingepland om na 6 en 12 maanden telefonisch te doen.


Verloop

Gedurende drie maanden kregen de kandidaten verschillende instapmodellen van elektronische sigaretten aangeboden. Dit waren in het begin wegwerpsigaretten. Later kregen de proefpersonen herlaadbare e-sigaretten. De e-sigaretten hadden allen een tabaksmaak en een nicotinedosering van 11 mg/ml of 16 mg/ml.


Resultaten na 3 maanden

De volgende resultaten zijn algemeen en houden geen rekening met de verschillende e-sigaretten en doseringen van nicotine of smaakstoffen. De resultaten zijn gebaseeerd op 74 proefpersonen, omdat 26 mensen tijdens het onderzoek besloten om hun deelname te stoppen. Zeventien personen stopten al binnen de eerste maand. De hoofdreden voor het afhaken waren: geen interesse meer in het onderzoek of ontevredenheid over de e-sigaret.


Stoppen met roken

Hoewel het onderzoek oorspronkelijk niet gericht was op stoppen met roken, zijn toch 8 personen (11% van de rokers) gestopt met roken. Bijna al deze personen zijn direct gestopt met roken toen ze begonnen met elektrisch roken.


De gestopte rokers zijn vooral te vinden bij de testgroep die tussen de 11 en 20 sigaretten per dag hadden gerookt.


Minder roken (gemengd gebruik)

Voor de personen die afwisselend rookten en dampten, gold voor iedereen dat ze minder zijn gaan roken. Bijna 68% bevestigde dat ze minder dat de helft nog rookte.


Tevredenheid over het gebruik van de elektronische sigaret

Bijna 35% van de deelnemers verklaarde dat ze totaal geen verlangen gevoeld hadden naar de traditionele tabakssigaret. Bijna 40% liet weten dat ze een licht verlangen hadden gehad naar de gewone sigaret. De overige personen verlangden wel naar hun oude sigaret.


Voor 91% van de deelnemers is in de hand hebben van de elektronische sigaret (gewicht, gevoel, textuur) verschillend met een normale sigaret. Hier wende men echter snel aan. De e-sigaret zorgde ook voor aangename reacties bij niet-rokers, familieleden en mensen op het werk of in het openbaar.


Effecten op de gezondheid

Bijna 2/3 van de testpersonen ondervonden positieve effecten op de gezondheid na het gebruik van de elektronische sigaret. Wel had 15% kleine bijwerkingen (mond, lippen of keel waren in het begin licht geïrriteerd). Na 3 maanden was de hartslag van alle deelnemers afgenomen. Het koolmonoxidegehalte was ook bij iedereen gedaald en zelfs volledig verdwenen bij de personen die gestopt waren met normale sigaretten.


De gewichtstoename van de kandidaten was matig. Bij de personen die volledig gestopt waren met roken, maar toch nog de elektrisch bleven dampen was de deze toename trouwens veel minder dan bij personen die een normaal stopping ondernemen. De FVC (Forced Vital Capacity) was bij iedereen verbeterd die elektronisch ging roken. Dit was nog een stuk beter bij de kandidaten die weinig tot geen normale sigaretten meer rookten. De MEPS (Maximum espiratory pressure per second, oftwel hoeveel je kan uitademen) bleef stabiel of was licht verbeterd bij het gebruik van de elektrische sigaret.


De toekomstplannen

Na 3 maanden elektronisch te roken denkt slechts 8% van de deelnemers om te stoppen met de e-sigaret, om terug te keren naar de traditionele sigaret. 9% zegt te willen stoppen met roken en denkt enkel elektronisch te gaan dampen. 28% wil zowel stoppen met traditioneleel als elektronisch roken. De rest verklaart dat ze gecombineerd willen roken en dampen.


Additionele waarnemingen verwacht men aan het einde van de 6e en 12e maand.


Tevredenheidsscore

De gemiddelde tevredenheidsscore van deelname aan het onderzoek is 9,5 uit 10.


Onder de tekortkomingen van het onderzoek dient worden opgemerkt dat er te weinig deelnemers waren om een echte statistische conclusie te trekken. Er was ook geen controle groep en er werden verschillende elektronische sigaretten gebruikt. Bovendien was er een te beperkte keuze aan smaken en nicotinesterktes. Bij een breder aanbod waren de resultaten wellicht nog gunstiger geweest.


Conclusie van het e-sigaret onderzoek

Het gebruik van de elektronische sigaret veroorzaakt een significante sterker daling (van minstens de helft) in het rookgedrag in 72% van de rokers, terwijl 11% volledig stopte met roken. De overige deelnamers zijn ook minder gaan roken, echter is hun aantal van gerookte sigaretten niet gehalveerd.


De eerste studie (wel met beperkte middelen uitgevoerd) in Frankrijk bevestigt dus het potentieel van de elektronische sigaret voor de bescherming van de gezondheid van rokers, onafhankelijk of de rokers willen stoppen of niet.


Er zijn geen geen grote problemen geweest tijdens de 3 maanden dat dit onderzoek duurde. Hiermee opent dit e-sigaret onderzoek de deuren naar een groter en uitgebreider onderzoek.

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Deel hier uw kennis en ervaringen met elektrische sigaretten!
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.