USP balk
USP balk
USP balk
USP balk
USP balk

Privacy & cookies

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met E-Sigaret Solutions BV, Dillenburgstraat 80, 4835ED Breda, KVK Nummer: 56180462
Versie: 23 mei 2018 nummer: 2.0

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.
Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website www.esigaretsolutions.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat E-Sigaret Solutions BV in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat.

E-Sigaret Solutions BV gebruikt uw persoonsgegevens voor:
• het verlenen van toegang tot onze website;
• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
• het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
• product- en dienstontwikkeling;
• het bepalen van strategie en beleid;
• zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot E-Sigaretsolutions BV, haar relaties en haar medewerkers;

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• NAW-gegevens;
• bedrijfsgegevens;
• functie;
• btw-nummer;
• geslacht;
• e-mailadres;
• (mobiel) telefoonnummer;
• geboortedatum;
• IP-adres;
• technische browserinformatie;
• cookie ID;
• social media account.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw Klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van SaaS. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze software verwerkt. SaaS bevat uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, en hiermee zullen uw gegevens nooit gebruikt worden voor een ander doel. SaaS is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. SaaS behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. SaaS houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Webhosting
Wij nemen webhosting af van Youhosting BV. Yourhosting BV verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Yourhosting BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Yourhosting BV is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht

Payment processors
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platformen van Sisow. Sisow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoud zich het recht om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Zij bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel via PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Myparcel en PostNL delen. Myparcel en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Software. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Software is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Software gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Gegevensbeveiliging
E-Sigaret Solutins BV maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

Google Analytics: wie meten de bezoeken aan iedere pagina, zodat wij o.a. kunnen meten welke producten men interessant vindt. Hiermee verbeteren wij onze website en ons assortiment. Deze anonieme gegevens staan op een streng beveiligde server van Google.
Affiliate marketing cookies: deze worden gebruikt om te meten van welke adverteerders wij bezoekers krijgen. Voorbeelden hiervan zijn TradeTracker en Daisycon.
Voor al deze gegevens geldt dat ze door ons NOOIT aan derde partijen worden verstrekt, behalve als we krachtens de wet aan een vordering moeten voldoen.

Mocht u een cookie tegenkomen die niet afkomstig lijkt van één van de hierboven genoemde partijen, dan kunt u dat bij ons aangeven via [email protected]

Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via een e-mail te sturen naar [email protected] of door telefonisch contact met ons op te nemen via 076-8866997.
U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
E-Sigaret Solutions BV
Dillenburgstraat 80
4835 ED Breda
Tel: 076-8866997
KVK Nummer: 56180462


Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

(0)
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »